Jednostki administracyjno-finansowe

Sekretariat Instytutu (pok. 422)

Anna Tratkiewicz
telefon +48(22)2347233, +48(22)8253929
e-mail: A.Tratkiewicz@ire.pw.edu.pl

Anna Smenda
telefon +48(22)2347742, +48(22)8253929
e-mail: A.Smenda@ire.pw.edu.pl

 

Sekretariat naukowy (pok. 426)

Anna Noińska
telefon +48(22)2345367
e-mail: A.Noinska@ire.pw.edu.pl

 

Sekretariat dydaktyczny (pok. 424)

mgr Monika Feluś
telefon +48(22)2347829,+48(22)8255248
e-mail: M.Felus@ire.pw.edu.pl

Izabela Dudek
telefon +48(22)2347829,+48(22)8255248
e-mail: I.Dudek@ire.pw.edu.pl

 

Sekretariat ZEJiM (pok. 66)

Joanna Witkowska
telefon +48(22)2347955,+48(22)8251363
e-mail: J.Witkowska@ire.pw.edu.pl

 

Biblioteka Instytutu (pok. 557)

Dyżur w bibliotece
poniedziałki: 14:45-15:45
czwartki: 14:00-15:00
telefon +48(22)2347627

 

Dział Finansowy (pok. 421)

Janina Nowak
telefon +48(22)234 7645
e-mail: J.Nowak@ire.pw.edu.pl

mgr Aleksandra Jefimowicz
telefon +48(22)234 6089
e-mail: A.Jefimowicz@ire.pw.edu.pl

 

Dział Techniczno-Gospodarczy (pok. 557)

Izabela Dudek
telefon +48(22)234 7627
e-mail: I.Dudek@ire.pw.edu.pl