Laboratoria radiokomunikacji

Laboratorium anten i techniki subterahercowej

 

OPIS:

 

Laboratoria radiokomunikacji

Laboratoria Radiokomunikacji umożliwiają prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w dziedzinach:metod pomiaru sygnałów i urządzeń radiokomunikacyjnych, metod cyfrowego przetwarzania sygnałów radiokomunikacyjnych oraz technik generacji i odbioru sygnałów radiokomunikacyjnych.

Laboratoria są wyposażone w specjalistyczną aparaturę: analizatory widma (umożliwiające pomiary cech widmowych sygnałów w zakresie od 9 kHz do 50 GHz), oscyloskopy cyfrowe pozwalające na odwzorowanie i pomiary sygnałów w dziedzinie czasu; analizatory obwodów umożliwiające pomiar charakterystyk elementów układów radiokomunikacyjnych, wektorowy analizator sygnałów umożliwiający obserwację przebiegów w dziedzinach czasu i częstotliwości oraz pozwalający na akwizycję, badanie i generację sygnałów z modulacjami cyfrowymi; generatory sygnałów dostarczające sygnałów testowych z modulacjami analogowymi i cyfrowymi; testery radiokomunikacyjne: do badań terminali systemu GSM, systemu cdmaOne, systemu DECT oraz radiotelefonów analogowych; szerokopasmowy oscyloskop wyposażony w moduł reflektometrii czasowej (TDR), umożliwiający badania układów stosowanych w systemach ultraszerokopasmowych.

Oprócz sprzętu pomiarowego laboratorium jest wyposażone w dwa systemy PicoNode, które umożliwiają stworzenie lokalnej sieci komórkowej GSM, a także testowanie oraz badanie interfejsu radiowego. Jest to kompletny system GSM umożliwiający obsługę 4000 abonentów. W składa systemu wchodzą: centrala MSC, rejestry VLR i HLR, sterownik stacji bazowych BSC oraz stacja bazowa (BTS) wyposażona w dwa zestawy nadawczo odbiorcze. Konfigurację systemu umożliwia oprogramowanie OMC uruchamiane na platformie Sun Solaris.

 

 

 

 

 

 

 

W 2007 roku dzięki darowiźnie firmy Rohde Schwarz Österreich GmbH Laboratorium Radiokomunikacji wzbogaciło się o zestaw uniwersalnych przyrządów do generacji i analizy sygnałów w.cz. W skład zestawu wchodzą generatory SM300 i AM300, analizator widma FS300 i oscyloskop HM1508. Przyrządy te umożliwiają m.in. generację i przeprowadzenie badań sygnałów wykorzystywanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych, w tym w systemach telefonii komórkowej GSM i UMTS.

 

 

 

 

Specjalistyczny sprzęt w laboratoriach:

 • Wektorowy Analizator sygnałów HP 89441A
 • Tester stacji ruchomych systemu CDMA HP8924E.
 • Tester stacji ruchomych systemu GSM HP8960 (GSM900 i GSM 1800)
 • Analizator widma E4402B pracujący w zakresie do 3 GHz
 • Generator E4432B pracujący w zakresie do 3 GHz
 • Wektorowy analizator obwodów HP8712ET o zakresie pracy do 1300MHz.
 • Oscyloskop cyfrowy HP54820A – 2-kanałowy, pracujący w paśmie do 500 MHz z częstotliwością próbkowania do 2 Gs/s.

Laboratorium anten i techniki subterahercowej

Biężace informacje dostępne na stronie www.ire.pw.edu.pl/anteny

 

Laboratorium zostało częściowo sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jako część projektu FOTEH (Fotonika i Technologie Terahercowe) i jest przeznaczone do prowadzenia badań naukowych z szeroko pojętej techniki antenowej, techniki Radio-over-Fiber oraz techniki pomiarowej w zakresie do częstotliwości subterahercowych. Dzięki bogatemu wyposażeniu w aparaturę pomiarową możliwe jest przeprowadzanie zróżnicowanych pomiarów obejmujących:

 • pomiary charakterystyk anten – w strefie bliskiej i dalekiej, w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz wyznaczanie właściwości anten sterowanych i rekonfigurowalnych w stanach nieustalonych;
 • pomiary parametrów transmisji w łączach radiowo-światłowodowych;
 • wyznaczanie właściwości układów przełączanych w stanach nieustalonych;
 • charakteryzacja materiałów, w tym dielektryków nieliniowych (ferroelektryków).

 Istotnym elementem laboratorium jest komora bezodbiciowa przeznaczona do pomiarów charakterystyk anten w zakresie częstotliwości do 50 GHz. Komora wyposażona jest w odpowiednie elementy mechaniczne i sterujące: stolik obrotowy o rozdzielczości kątowej 0,06°, precyzyjny skaner XY o wymiarach 1×1 m i rozdzielczości 5 µm oraz odpowiedni zestaw anten pomiarowych.

 

W laboratorium możliwe jest przeprowadzanie także pomiarów w bardzo szerokim zakresie częstotliwości dzięki unikatowemu zestawowi złożonemu z czterowrotowego wektorowego analizatora obwodów PNA-X firmy Agilent Technologies oraz 6 par głowic rozszerzających zakres częstotliwości do 500 GHz. Każda z par głowic przeznaczona jest na jedno pasmo standardowego falowodu prostokątnego i umożliwia dwuwrotowy pomiar macierzy rozproszenia (amplituda i faza) z bardzo dużą dynamiką (ponad 100 dB). Szerokie pasmo oraz duża liczba punktów pomiarowych (do 32001 punktów) pozwala na dodatkowe przetwarzanie danych pomiarowych w dziedzinie czasu. Zestaw ten wykorzystywany jest do pomiarów parametrów anten oraz jest częścią quasi-optycznego stanowiska pomiarowego do charakteryzacji materiałów w zakresie milimetrowym i subterahecowym.