Kierownictwo Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

pokój 422
telefon +48(22)2347233, +48(22)8253929
e-mail: W.Winiecki@ire.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora d/s naukowych

prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

pokój 426
telefon +48(22)2345367
e-mail: E.Jaszczyszyn@ire.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora d/s dydaktycznych

doc. dr inż. Jacek Cichocki

pokój 424
telefon +48(22)2347829,+48(22)8255248
e-mail: J.Cichocki@ire.pw.edu.pl

Pełnomocnik dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych oraz Finansowych (pok. 422)

doc. dr inż. Piotr Brzeski

telefon +48(22)2347742, +48(22)8253929
e-mail: P.Brzeski@ire.pw.edu.pl