nrdatadoktorantpromotortytuł
23709.01.2018 Konrad Godziszewski Y.YashchyshynCharakteryzacja materiałów dielektrycznych w zakresie częstotliwości subterahercowych
23612.12.2017 Maciej Trochimiuk G. PastuszakOptymalizacja predykcji międzyobrazowej w kodowaniu danych wizyjnych” (Optimization of inter-prediction in encoding video data)
23521.11.2017 Łukasz Błaszczyk K. SnopekAlgebry Cayleya-Dicksona w analizie sygnałów z elementami teorii oszczędnego próbkowania” (Cayley-Dickson algebras in the signal theory analysis with the elements of compressed sensing)
23401.12.2016 Piotr Zawistowski W. WinieckiMetoda projektowania i walidacji oprogramowania systemów pomiarowych z wykorzystaniem języków graficznych” (Design and validation of measurement systems using graphical programming environments)
2338.11.2016 Andrzej Rychter J. MarzecMeasurement based characterisation and modelling of micropixel avalanche photodiodes
23218.10.2016 Konrad Werys P. BogorodzkiCardiac motion analysis method based on cinematographic MRI
23111.10. 2016 Stanisław Adaszewski P. BogorodzkiVirtualization of neuroimaging data access and processing for multisite population brain studies
23031.05.2016 Adam Strupczewski W. SkarbekŚledzenie kierunku wzroku za pomocą zwykłych kamer” (Commodity camera eye gaze tracking)
22910.05.2016 Piotr Płoński K. ZarembaZastosowanie wybranych metod przekształcenia i selekcji danych oraz konstrukcji cech w zadaniach klasyfikacji i klasteryzacji” (Application of selected methods for data processing and selection, and features construction in the tasks of classification and clustering)
22810.05.2016Adrian BilskiW. WinieckiMetoda diagnostyki złożonych układów analogowych z wykorzystaniem maszyn wektorowych” (The method of diagnostics the complex analog systems using vector machines),
22714.12.2015 Artur Nowakowski W. SkarbekMetody kalibracji aberracji geometrycznych w wizyjnych urządzeniach cyfrowych
22603.11.2015 Przemysław Korpas W. GwarekNowe rozwiązania sprzętowe i algorytmy obliczeniowe wspomagające bezkontaktowy pomiar rezystywności materiałów półprzewodnikowych i dielektrycznych
22503.11.2015Grzegorz Brzuchalski W. SkarbekOptymalizacja algorytmów kwantyzacji w kodowaniu dźwięku
22417.03.2015Mariusz Leszczyński W. SkarbekTechniki analizy dyskryminacyjnej w weryfikacji twarzy
22310.02.2015 Anna Łysiuk Y.YashchyshynNowe rozwiązania antenowe w systemach komunikacji radiowo-światłowodowej krótkiego zasięgu
22218.12.2014 Aneta Świercz J. ŻeraModel filtrów słuchowych a deskryptory MPEG-7 w rozpoznawaniu dźwięku
22116.12.2014Rafał JóźwiakA.PrzelaskowskiWieloskalowe metody reprezentacji treści diagnostycznej w obrazach medycznych
22001.07.2014 Paweł Czernik W. WinieckiAnaliza, modelowanie i realizacja fizycznych generatorów liczb losowych do zastosowań w rozproszonych systemach pomiarowych o asymetrycznych zasobach
21912.06.2014 Marzena Olszewska–Placha W. GwarekNowy typ paneli absorbujących fale elektromagnetyczne
21818.03.2014 Marcin Dąbrowski J. ModelskiBadanie architektur odbiorników cyfrowej telewizji naziemnej standardu DVB-T2
21712.12.2013 Marcin Lewandowski Z. KulkaKrótkoczasowa analiza parametrów modulatorów sigma-delta stosowanych w cyfrowo-analogowym przetwarzaniu sygnałów fonicznych
21612.11.2013 Adam Padee K. ZarembaRozproszone algorytmy ewolucyjne optymalizujące klasyfikację danych w eksperymentach fizyki wysokich energii
21512.11.2013 Roman Łapszow J. ModelskiAdaptive antenna model with vertical beamforming and horizontal antenna pattern selectivity for 1800 MHz bandwidth
2145.11.2013 Paweł Ziętek J. ModelskiWykorzystanie sygnałów impulsowych z modulacją częstotliwości w systemach lokalizacyjnych w warunkach silnej wielodrogowości
21324.06.2013 Michał Żebrowski S. RosłoniecMetody analizy wieloelementowych retransmisyjnych szyk?w antenowych
21224.06.2013Jakub OlszynaW. WinieckiAnaliza i projektowanie układów kryptograficznych przeznaczonych do sieci czujnikowych
21118.06.2013 Michał Tomaszewski W. SkarbekWizualizacja scen rzeczywistych w schemacie próbkowania funkcji plenoptycznej
21015.01.2013 Michał Dziewiecki J. MarzecPomiarowa charakteryzacja wielopikselowych fotodiod lawinowych współpracujących z detektorami scyntylacyjnymi
20911.12.2012Cezary JezierskiJ. ModelskiZmodyfikowany algorytm AES do szyfrowania toru danych w łączności satelitarne
20811.12.2012Mariusz Jakubowski W. SkarbekSprzętowe adaptacyjne algorytmy estymacji ruchu w kompresji danych wizyjnych
20727.11.2012 Lech Raczyński K. ZarembaModelowanie widm fragmentacyjnych w zastosowaniu do identyfikacji peptydów za pomocą tandemowej spektrometrii mas (MS/MS);
20605.06.2012 Paweł Bajurko Y.YashchyshynCzasowo-przestrzenno-częstotliwościowe badania sterowanych mikrofalowych systemów antenowych
20513.03.2012 Michał Grabowski S. RosłoniecNowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne szyków antenowych wykorzystywanych w dwu-polaryzacyjnych urządzeniach radiolokacyjnych
20407.02.2012 Dawid Rosołowski T. MorawskiProjektowanie mikrofalowych wzmacniaczy mocy z adaptacyjnymi obwodami dopasowującymi
20331.01.2012 Rafał Korycki Z. KulkaZastosowanie metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów w wykrywaniu śladów ingerencji w ciągłość cyfrowych zapisów fonicznych
20208.06.2011 Piotr Lenart Z. KulkaEfektywność bezstratnej kompresji wstępnie uporządkowanych danych fonicznych (Politechnika Lubelska)
20117.05.2011 Tomasz Wolak K. ZarembaWykorzystanie techniki aktywnych regionów do wykrywania obszarów o zwiększonej aktywności neuronalnej w mózgu w funkcjonalnej tomografii rezonansu magnetycznego
20023.03.2011 Rafał Młyński J. ŻeraOkreślenie właściwości ochronnika słuchu w warunkach wstępowania hałasu impulsowego z zastosowaniem modelowania; numerycznego (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
19918.02.2011 Teresa Podsiadły–Marczykowska A.PrzelaskowskiMetody wspomagania procesu interpretacji badań mammograficznych z wykorzystaniem modelu ontologicznego (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN)
19821.12.2010 Sebastian Kozłowski J. ModelskiAnaliza i badanie systemów MIMO wykorzystujących adaptacyjne szyki antenowe
19719.10.2010 Jacek Naruniec W. SkarbekMetody częstotliwościowo-przestrzenne w detekcji i śledzeniu charakterystycznych punktów twarzy
1968.06.2010 Bartłomiej Salski W. GwarekApplication of semi-analytical algorithms in the finite-difference time-domain modeling of electromagnetic radiation and scattering problems
19518.05.2010 Piotr Dyderski S. RosłoniecMetody zabezpieczania urządzeń radiolokacyjnych przed destrukcyjnym wpływem silnych sygnałów elektromagnetycznych
19430.03.2010 Marcin Stolarski J. ModelskiRozproszony system komunikacji satelitarnej wykorzystujący stacje małej mocy
1939.02.2010 Tymon Rubel K. ZarembaWybrane metody analizy danych w proteomice
1928.12.2009Marek BuryJ. ModelskiObrazowanie obiektów na podstawie wielopunktowej akwizycji mikrofalowych sygnałów szerokopasmowych
19117.11.2009 Artur Trybuła J. MarzecZastosowanie optycznej tomografii dyfuzyjnej w badaniach funkcjonalnych narządów
1903.11.2009 Andrzej Dominik J.WojciechowskiKlasyfikacja grafów z wykorzystaniem kontrastowych wzorców strukturalnych
18912.05.2009 Fathi Ali Alwafie J. ModelskiRay Tracing Model for Estimating Radio Wave Propagation Characteristics Inside Building
18813.01.2009 Robert Sulej K. ZarembaSztuczne sieci neuronowe w zadaniach klasyfikacji w eksperymentach fizyki wysokich energii
1876.01.2009 Mateusz Orzechowski K. ZarembaBadania nad ilościową oceną perfuzji tkanki mózgowej z wykorzystaniem dynamicznych badań tomograficznych
18617.06.2008 Anna Wróblewska A.PrzelaskowskiMetody wspomagania detekcji zmian patologicznych w mammografii
1853.06.2008 Rafał Szumny J. ModelskiMetoda lokalizacji terminali radiowych wewnątrz budynków
18420.05.2008Piotr BonińskiA.PrzelaskowskiMetody indeksowania obrazów medycznych na potrzeby radiologii cyfrowej
18315.01.2008Arkadiusz TrojanowskiJ.WojciechowskiLiniowa prognoza kanału radiowego z zanikiem Rayleigha
18212.12.2007Marek FlorczykW. WinieckiParametryczna metoda testowania funkcjonalnego wirtualnych przyrządów pomiarowych
1814.12.2007 Cezary Niedziński R. MorawskiBayesowska metoda estymacji stężeń w spektrometrycznej analizie substancji wieloskładnikowych
18013.11.2007 Robert Łukaszewski W. WinieckiWykorzystanie sieci Petriego do modelowania komputerowych systemów pomiarowo-sterujących
17912.06.2007 Paweł Bargieł A.PrzelaskowskiKomputerowe metody poprawy jakości medycznych danych obrazowych
1788.05.2007 Robert Kurjata Z. PawłowskiRekonstrukcja obrazu w tomografii optycznej przy wykorzystaniu informacji morfologicznej
17714.11.2006Artur MorycW. GwarekFinite difference time domain electromagnetic modeling applied to dispersive and anisotropic media
1767.11.2006 Paweł Kopyt W. GwarekMethods of Coupled Simulations of Electromagnetic-Thermodynamic Problems
17524.10.2006 Krzysztof Kucharski W. SkarbekFace indexing by image components method
17427.06.2006 Grzegorz Pastuszak W. SkarbekOptimization of hardware architectures of binary coders in compression of visual data
17313.06.2006 Piotr Orleański J. ModelskiOptymalizacja układów redukcji szumów w satelitarnym teleskopie promieniowania gamma
1726.06.2006 Ryszard Michnowski T. MorawskiModel elektryczno-termiczny tranzystora LDMOSFET
1717.02.2006 Piotr Bilski J.WojciechowskiAutomatyczna diagnostyka systemów analogowych z wykorzystaniem logiki rozmytej
17010.01.2006 Robert Szelenbaum S. RosłoniecAnaliza wpływu energii sygnału i różnorakich czynników środowiskowych na właściwości elektryczne synfazowych szyków antenowych
1696.12.2005 Dariusz Janusek Z. PawłowskiOptymalizacja aparatury, metod rejestracji i wykrywania zmienności załamka T w elektrokardiogramach
16828.06.2005 Tomasz Ciamulski W. GwarekEliminacja przesłuchów w wieloprzewodowych liniach transmisyjnych
16721.06.2005Karol WnukowiczW. SkarbekIndeksowanie obrazów techniką temperatury barwowej
16617.05.2005Marian OziewiczJ. ModelskiMetoda estymacji parametrów ścieżek sygnału OFDM z podnośnymi pilotowymi w bezprzewodowym kanale wielodrogowym
16510.05.2005 Marcin Piasecki J. ModelskiBadanie systemu anteny inteligentnej sterowanej z wykorzystaniem algorytmu genetycznego
16423.11.2004Grzegorz RadzikowskiJ.WojciechowskiModel pieniądza cyfrowego i protokół płatności w heterogenicznych sieciach bezprzewodowych
16326.10.2004 Stanisław Maszczyk J.WojciechowskiWykorzystanie transformacji falkowej do eliminacji zakłóceń wąskopasmowych w systemach CDMA
16228.09.2004 Adam Pietrowcew W. SkarbekDetekcja i rozpoznawanie twarzy w obrazach cyfrowych
16128.09.2004 Tomasz Keller J. ModelskiAnaliza możliwości stosowania oraz warunków współistnienia radiowych systemów łączności pracujących w paśmie ISM
16022.06.2004Nguyen Nguyen Minh J. ModelskiDoppler-RAKE Reception in Fast Fading Environments
15922.06.2004 Piotr Bobiński W. SkarbekMetody optymalizacyjne w koderach sekwencji video
15821.01.2003 Grzegorz Galiński W. SkarbekDetekcja i indeksowanie ruchu w sekwencji obrazów
15724.09.2002 Zbigniew Walczak J.WojciechowskiMetody rozwiązywania konfliktów w pakietowych sieciach radiowych
15624.09.2002 Krzysztof J. Kurek J. ModelskiAnaliza szerokopasmowych właściwości kanału propagacyjnego wewnątrz budynków w systemach łączności bezprzewodowej
15521.06.2002 Kajetana Snopek S. HahnRozkłady klasy Cohena sygnałów wielowymiarowych i ich zastosowania
15421.06.2002 Krzysztof Mroczek J. ModelskiRealizacje sprzętowe algorytmów estymacji ruchu oraz kodowania tekstury obrazu metodami transformacji ortogonalnych
15326.03.2002Andrzej WajsJ. EbertRezonansowe przetworniki energii wielkiej częstotliwości z regulatorami synchronicznymi
15227.11.2001Marek KukierT. MorawskiWielowrotowe przełączane układy do pomiaru macierzy rozproszenia
15126.06.2001Grzegorz SiemekJ. ModelskiKodowanie obrazów wideo z niskim kosztem bitowym
15026.06.2001 Ewa Piątkowska-Janko Z. PawłowskiWielowymiarowa analiza dyskryminacyjna w zastosowaniu do badania w dziedzinie czasu niestabilności elektrycznej serca
14926.06.2001 Daniel Gryglewski T. MorawskiMinimalizacja zmian transmitancji mikrofalowych impulsowanych wzmacniaczy mocy klasy A
14826.06.2001 Grzegorz Domański Z. PawłowskiOptymalizacja skaningowych radiograficznych metod badania gęstości tkanek kostnych
14724.10.2000 Jerzy Kołakowski J. ModelskiWykorzystanie transformacji falkowej do oceny emisji nadajników radiokomunikacyjnych w stanach przejściowych
14626.10.1999Andrzej KozakW. GwarekOptymalizacja pasywnych struktur mikrofalowych o dowolnych kształtach z wykorzystaniem trójwymiarowego modelowania elektromagnetycznego
14528.09.1999 Krystian Ignasiak W. SkarbekRozpoznawanie obiektów metodą inwariantnych punktów referencyjnych
14425.05.1999 Błażej Sawionek J.WojciechowskiSynteza struktury sieci odpornej na uszkodzenia krawędzi
14324.11.1998 Andrzej Miękina R. MorawskiZastosowanie wariacyjnych metod odtwarzania mezurandów do poprawiania dokładności analiz spektrometrycznych
14224.11.1998 Bogumił Konarzewski Z. PawłowskiSpektroskopowa metoda badań in vivo gęstości tkanek kostnych i stężeń ciężkich metali toksycznych w kościach
14123.06.1998 Piotr Bogorodzki A. PiątkowskiObrazowanie obszaru udaru mózgu z wykorzystaniem tomograficznych badań dynamicznych
14024.03.1998 Wojciech Wojtasiak T. MorawskiWykorzystanie własności fazowych niejednorodnych prowadnic falowych w projektowaniu układów mikrofalowych
13924.03.1998 Wojciech Kazubski J. ModelskiBadanie właściwości termicznych diod Gunna
13820.01.1998Witold MizeraS. RosłoniecMetody projektowania quasi-synfazowych, mikrofalowych szyków antenowych o podwyższonej obciążalności energetycznej
13716.12.1997 Waldemar Smolik Z. PawłowskiRekonstrukcja obrazu z projekcji metodą największej wiarygodności w tomografii emisyjnej
13616.12.1997Włodzimierz BrygilewiczJ.WojciechowskiDiagnostyka uszkodzeń w dynamicznych systemach analogowych w obecności szumów
13524.06.1997Tahar HabibS. RosłoniecNovel electronically switchable microwave directional filters
13429.04.1997 Andrzej Buchowicz J. ModelskiNowy rodzaj filtrów nieliniowych do przetwarzania obraz?w barwnych
1333.12.1996 Maciej Sypniewski T. MorawskiWielowrotowe przełączane reflektometry mikrofalowe
13224.09.1996Małgorzata Celuch-MarcysiakW. GwarekUogólnienie algorytmów FDTD i TLM w zastosowaniu do modelowania obwod?w mikrofalowych
13128.05.1996Cezary MroczkowskiW. GwarekVector two-dimensional structures and their analysis by the FD-TD method
13019.12.1995Wojciech MarczewskiT. MorawskiMikrolinie nakładkowe, ich własności i zastosowania
12926.09.1995 Artur Przelaskowski Z. PawłowskiEfektywne metody kompresji obrazów medycznych
12822.06.1993Krzysztof PuczkoJ. EbertRegulacja mocy w wysokosprawnym konwerterze rezonansowym wielkiej częstotliwości
12722.06.1993 Juliusz Modzelewski J. EbertPrecyzyjne pomiary charakterystyk statycznych lamp mocy
12622.06.1993 Mirosław Mikołajewski J. EbertSynchroniczne prostowniki wielkiej częstotliwości klasy D
12527.10.1992Marek KarolczakJ. TołwińskiOpracowanie metody poprawy rozdzielczości obrazów w jednofotonowej emisyjnej tomografii komputerowej (SPECT)
12417.03.1992 Jacek Cichocki A. FiokPomiar parametrów rezonatorów kwarcowych metodami transmitancyjnymi bez precyzyjnego dostrajania źródła sygnału do rezonansu
12310.12.1991Krzysztof WeissA. FiokOptymalizacja procesu pomiaru orientacji krystalograficznej elementów kwarcowych dwuobrotowych za pomocą dwuodbiciowego goniometru rentgenowskiego
1223.12.1991Radwan DandehJ. ModelskiMikrofalowe modulatory amplitudowo-fazowe z dwubramkowymi tranzystorami MESFET
12124.09.1991 Krzysztof Derzakowski J. ModelskiMetoda pomiaru parametrów ferrytów mikrofalowych z wykorzystaniem rezonatorów dielektrycznych i ferrytowych
12023.10.1990 Krzysztof Zaremba Z. PawłowskiDetektor elektronów konwersji z podwójnym obszarem wyładowań do spektrometrii efektu Mössbauera
1198.05.1990Marek WójcickiT. MorawskiMetoda pomiaru parametrów rezonatorów kwarcowych w szerokim zakresie częstotliwości
11827.02.1990Efstathis EfstathiouT. MorawskiAnaliza i projektowanie generatorów mikrofalowych z dynamicznym ujemnym sprzężeniem zwrotnym
11726.09.1989 Przemysław Miazga T. MorawskiMetoda analizy obwodów mikrofalowych wykorzystująca transmisyjne macierze rozproszenia
11627.06.1989Sabah HussainS. HahnA method of measurement of the phase noise of stable oscillators by use of FFT technique
11524.01.1989Nafo QuattaraA. PiątkowskiEtude de l'homogeneite des images de tomographie assistee d'un ordinateur par analyse de la fonction de transfer de modulation du systeme imageur
11428.06.1988Marek PawłowskiA. PiątkowskiScyntylacyjna metoda określania równoważnika dawki promieniowania mieszanego neutron + gamma
11328.06.1988Jerzy AchimowiczA. PiątkowskiFazowa metoda badania zmienności mózgowych potencjałów wywołanych bodźcami wzrokowymi
11224.11.1987Wojciech PlutaA. PiątkowskiMetoda przestrzennej lokalizacji zmian przewodności elektrycznej tkanek w zastosowaniu do intensywnej terapii
11122.09.1987Dembele FamoryS. HahnOptymalizacja sieci przekaźnikowej TV zasilanej energią słoneczną w Republice Mali
11028.04.1987Nguyen Thi Thanh ThuoT. MorawskiSzerokopasmowy mikrofalowy trójwrotowy trzystanowy przesuwnik fazy
10924.03.1987Arkadiusz PołacinA. PiątkowskiAnaliza procesu rekonstrukcji obrazu w rentgenowskiej tomografii komputerowej
10816.12.1986 Wiesław Winiecki J. EbertMetoda przetwarzania danych pomiarowych z wykorzystaniem funkcji odcinkowo-jednorodnych oraz jej zastosowania
10728.10.1986Krzysztof CzerwińskiS. HahnNowa metoda i aparatura do wyznaczania ziemskiego czasu obrotowego
10621.01.1986Ryszard A. MichalskiW. StraszewiczOptymalizacja skuteczności akustycznej ochronników słuchu ze względu na odbiór informacji akustycznej
10526.11.1985Jerzy RydzewskiS. HahnAnaliza właściwości i synteza układów stabilizacji obrazu na ekranie oscyloskopu z zastosowaniem diod tunelowych
10426.06.1984Mieczysław RudnickiA. MacMetoda pomiaru drgań elektronów wodnych techniką laserową
10320.12.1983 Andrzej Podgórski J. EbertZastosowanie procesora cyfrowego do wspomagania pomiarów cieplnych
10221.06.1983Jolanta ZborowskaT. MorawskiSzerokopasmowe cyfrowe mikrofalowe przesuwniki fazy z dwudiodowymi układami odbijającymi
10118.01.1983 Janusz Marzec Z. PawłowskiLicznik proporcjonalny z jednorodnym polem elektrycznym w obszarze lawinowego powielania elektronów
10018.01.1983Zbigniew PlucińskiA. PiątkowskiNieinwazyjna metoda automatycznej diagnostyki układu bodźcoprzewodzącego w kolejnych uderzeniach serca - praca wspólna z Romanem Kępskim
9918.01.1983Roman KępskiA. PiątkowskiNieinwazyjna metoda automatycznej diagnostyki układu bodźcoprzewodzącego w kolejnych uderzeniach serca - praca wspólna ze Zbigniewem Plucińskim
9814.12.1982Antoni KonikowskiS. HahnKodowanie i cyfrowy zapis dźwięku na taśmie magnetofonowej
9728.09.1982Wojciech SzaraniecJ. EbertAnaliza pracy rezonansowego wzmacniacza mocy przy użyciu elektronicznej maszyny cyfrowej
9628.09.1982 Roman Szabatin A. PiątkowskiPraca wspólna z Piotrem Brzeskim - tytuł rozprawy j.w.
9528.09.1982 Piotr Brzeski A. PiątkowskiSystem do topografii natężenia promieniowania gamma z zastosowaniem wielodrutowej komory proporcjonalnej - praca wspólna z Romanem Szabatinem
9429.06.1982Janusz WitaszczykS. HahnAnaliza metod korekcji błędów kolorymetrycznych w odbiornikach telewizyjnych;
9322.09.1981Jacek MirkowskiA. PiątkowskiWykorzystanie pola elektrostatycznego do filtracji promieniotw?rczych aerozoli submikronowych
9221.10.1980Lechisław PadéeL. GąsiorowskiMetoda pomiaru grubości z jednoczesnym oznaczaniem koncentracji składników powłok Sn-Pb wykorzystująca zjawisko fluorescencji rentgenowskiej
9130.09.1980 Andrzej Więckowski T. MorawskiMetody badania obwodów mikrofalowych z elementami o regulowanej impedancji
9030.09.1980Paweł RajchertW. SoluchBadania akustycznych fal objętościowych generowanych przez przetworniki międzypalczaste
8930.09.1980Wojciech CudnyZ. PawłowskiWpływ ładunku przestrzennego na własności spektrometryczne liczników proporcjonalnych
8824.06.1980Krzysztof ImiełowskiS. HahnSystem kontroli częstotliwości emisji radiowych w paśmie 30-1000 MHz
8722.04.1980Jan WalentekZ. PawłowskiNowego typu głowica pomiarowa do oznaczania zawartości lekkich pierwiastków metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej
8626.02.1980Nguyen Phu DucA. MacAnaliza przydatności wybranych filtrów środkowoprzepustowych w systemie wielokrotnej transmisji sygnałów wizyjnych
8522.01.1980Jan SuchodolskiJ. EbertMetoda opracowywania atlasu krzywych propagacji fal elektromagnetycznych dla potrzeb kolejowej łączności szlakowej
8422.01.1980Jan KośnikJ. EbertAutomatyzacja procesu pomiarowego w badaniu propagacji fal elektromagnetycznych wzdłuż linii kolejowych
8318.12.1979Marian GościńskiT. MorawskiWpływ częstotliwości sygnału modulującego oraz poziomu mocy mikrofalowej na parametry modulatora fazy z waraktorem
8226.06.1979Jacek ZientkiewiczT. MorawskiMetoda projektowania dwustanowych mikrofalowych modulatorów zrównoważonych
8120.02.1979Marek BiałkowskiT. MorawskiAnaliza zaburzenia spowodowanego wprowadzeniem małego ciała o symetrii obrotowej w pole elektromagnetyczne
8019.12.1978Wojciech GlogierT. MorawskiProjektowanie szerokopasmowych cyrkulatorów trójramiennych z przemieszczaniem pola
7924.10.1978Marek WernikA. FiokWykorzystywanie sygnału o modulowanej częstotliwości do pomiaru parametrów dwójników rezonansowych
7826.09.1978 Maria Tajchert W. StraszewiczInterpretacja zjawiska pogłosu w metodzie geometrycznej analizy pola akustycznego
7726.09.1978Marian KazubekA. PiątkowskiDyskretne algorytmy identyfikacji sygnałów według kształtu impulsów z licznika scyntylacyjnego
7627.06.1978 Karol W. Radecki S. HahnSpektrometr mikrofalowy z wiązką atomową srebra. Problemy budowy i analiza możliwości zastosowań
7527.06.1978 Józef Modelski T. MorawskiMetoda projektowania mikrofalowego przesuwnika fazy z diodą waraktorową w zadanym paśmie częstotliwości
7427.06.1978Tadeusz KozekT. MorawskiAnaliza i optymalizacja analogowego mikrofalowego przesuwnika fazy 360 stopni z diodami waraktorowymi
736.06.1978 Tomasz Kosiło S.HahnMetody oceny jakości transmisji w kanale radiowym
7211.04.1978Marian KazimierczukJ. EbertTranzystorowy wzmacniacz mocy wielkiej częstotliwości o podwyższonej sprawności
7117.01.1978Antoni FertnerA. PiątkowskiCyfrowe metody filtracji sygnału dla potrzeb spektrometrii jądrowej
7017.01.1978 Tomasz Buczkowski S. HahnPorównanie skal czasu bierną metodą telewizyjną
6925.10.1977 Wojciech Gwarek T. MorawskiAnaliza numeryczna jednodiodowego mieszacza mikrofalowego
6810.05.1977Andrzej Niewczas A. PiątkowskiRadioizotopowa metoda pomiaru zużycia niektórych części silnika samochodowego
6719.04.1977 Waldemar ScharfW. RotkiewiczOptymalizacja układu izotopowego do pomiaru masy materiałów transportowanych przenośnikami taśmowymi
6621.12.1976Krzysztof GajdaT. MorawskiWpływ strat układu na parametry mikrofalowego analogowego modulatora fazy z diodą waraktorową
6521.12.1976Marcin Buthner-ZawadzkiT. MorawskiWykorzystanie własności transformacji impedancji do analizy mikrofalowych modulatorów dwustanowych
649.11.1976Jan SernickiZ. PawłowskiFluktuacje ładunku generowanego w argonie przez niskoenergetyczne kwanty promieniowania X i gamma
639.11.1976Krzysztof JaworekS. HahnWybrane problemy automatyzacji oceny zakłóceń torów radiowych
6221.09.1976Bogdan TorS. HahnWpływ szumu fluktuacyjnego na sygnał w urządzeniach odbiorczych radiokomunikacyjnych
6121.09.1976Andrzej MichalikS. SławińskiAnaliza dokładności cyfrowego pomiaru fazy w dalmierzach elektromagnetycznych
6029.06.1976Jacek WojciechowskiS. BellertGrafy blokowe i ich zastosowanie w analizie liniowych układów elektrycznych
598.06.1976 Marek Rusin A. FiokMetoda pomiaru grupowego czasu przejścia z wykorzystaniem sygnału o modulowanej częstotliwości
588.06.1976 Stanisław Rosłoniec S. SławińskiZjawiska nieliniowe w układach mikrofalowych z diodami lawinowo - przelotowymi
578.06.1976Konrad Adamowicz J. MajcherAnaliza teoretyczna i doświadczalna dokładności przetwornika cyfrowo-analogowego z półprzewodnikowym bipolarnym kluczem równoległym
5630.09.1975 Andrzej Zakrzewski S. SławińskiAnaliza błędów mikrofalowego miernika przesunięć
5530.09.1975Jacek JarkowskiS. HahnWpływ dynamicznego stanu termicznego rezonatora kwarcowego na stabilność wzorca częstotliwości
5410.12.1974Witold CzarneckiS. SławińskiAnaliza dokładności pomiaru prędkości przy pomocy radarowego miernika prędkości z cyfrowym układem pamięciowym
5318.06.1974Marian HilsbergS. SławińskiRadarowe zobrazowanie rzeczywiste – optymalizacja parametrów
5218.06.1974Iordan AjvazowS. HahnNiektóre zagadnienia mikrofalowych rezonator?w niejednorodnych
5115.01.1974Wiesław SzajnowskiS. SławińskiAnaliza przydatności binarnych sygnałów pseudo przypadkowych do zastosowań radiolokacyjnych
5012.06.1973Tam Hok PingA. PiątkowskiThe method of alpha - beta activity multiple correlation for assessment of airborne radioactivity
4912.06.1973Andrzej BarwiczE.PorządkowskiOptymalizacja szybkoliczących układów pierścieniowych
4819.12.1972Mieczysław DemczukS. SławińskiAnaliza niektórych błędów dalmierzy mikrofalowych
4719.12.1972Aleksander MakiedońskiW. RotkiewiczAnaliza zniekształceń harmonicznych obwiedni w obwodach liniowych odbiorników w systemach kompatybilnej modulacji jednowstęgowej
4626.09.1972Andrzej LeszczyńskiI. MaleckiStałe propagacji fali ultradźwiękowej w magnetostrykcyjnych ferrytach niklo-cynkowych
457.04.1972Stanisław TurczyńskiS. SławińskiProblemy realizacji i analiza błędów wzmacniacza logarytmicznego
449.11.1971Zbigniew SzczypkaS. RyżkoAnaliza metody Deschamps'a pomiarów dwuwrotników mikrofalowych
439.11.1971Zdzisław KozłowskiS. HahnBadanie systemów synchronizacji niezależnej w telewizji
425.10.1971Jerzy BulikS. HahnTermiczna kompensacja częstotliwości obwodów LC
4122.06.1971Adam DeringS. SławińskiUltradźwiękowa metoda pomiaru względnej prędkości statku
4027.10.1970Piotr RotkiewiczS. DareckiModulacja skrośna w tranzystorach odbiornika sygnałów z modulacją częstotliwości
3929.09.1970 Tadeusz Morawski R. LitwinOkreślenie rozkładu pola elektrycznego w rezonatorach obciążonych skupioną pojemnością przy pomocy metody perturbacji
382.12.1969Ryszard KuńskiS. HahnAnaliza i badanie układu z optycznym pompowaniem w parach atomowych cezu Cs133
3720.06.1969 Bogdan Galwas R. LitwinBadanie warunków generacji w klistronie refleksowym
3612.11.1968Henryk SzollS. RyżkoUkłady liczące z pamięcią dynamiczną
3512.10.1968Arnold KaweckiS. SławińskiRadarowy pomiar rozkładu opadów atmosferycznych z dużej odległości i błędy związane z efektem całkowania przestrzennego
3419.09.1968Janusz ZygierewiczS. DareckiAnaliza zniekształceń nieliniowych występujących przy modulacji położenia impulsowego
3320.02.1968Jerzy RegentI. MaleckiStatek morski jako źródło zaburzeń akustycznych
3216.05.1967Józef CywińskiJ. KellerMetoda i analiza refleksograficzna chromatogramów cienkowarstwowych
3111.04.1967Waldemar KiełekS. RyżkoBadanie regeneracyjnej fazy przerzutu w niekt?rych tranzystorowych symetrycznych przerzutnikach bistabilnych
3011.04.1967Jan JagielakC. PawłowskiBadania widmowe promieniowania hamowania cząstek beta metodą spektrometru scyntylacyjnego
2917.01.1967Jan TemlerS. DareckiWyznaczenie błędów współbieżności obwodów rezonansowych na podstawie struktury układu
281966Andrzej ChachulskiS. HahnWybrane zagadnienia fizyczne i techniczne atomowego, cezowego wzorca częstotliwości
2722.11.1966Krzysztof KowalskiS. RyżkoEksperymentalne metody badania nieperiodycznych struktur opóźniających z diodą tunelową
2621.06.1966Andrzej SobaszekC. PawłowskiOpracowanie nowej metody pomiaru współczynnika dyfuzji własnej wzdłuż granic ziaren w metalu opartej na pomiarach promieniowania beta śladowych ilości izotopu promieniotwórczego wprowadzonego do tego metalu
2521.06.1966Grzegorz PawlickiC. PawłowskiOpracowanie nowej metody absorpcyjnej badania dyfuzji w ciałach stałych jednorodnych za pomocą atomów znaczonych
2421.06.1966Zdzisław KotońskiC. PawłowskiAnaliza zniekształceń widma promieniowania gamma o energii fotonów poniżej 1,5 MeV w spektrometrach scyntylacyjnych
2331.05.1966Andrzej SowińskiS. HahnOptymalizacja częstotliwości powtarzania automatycznych pomiarów cyfrowych
2222.02.1966Andrzej RudzkiS. RyżkoZakres synchronizacji regeneratywnego dzielnika częstotliwości z kluczowaniem amplitudy
2111.01.1966Bohdan WołczakS. RyżkoBadania statystycznych cech obrazu w celu zawężenia pasma częstotliwości zajmowanego przez sygnał
2014.10.1965Gustaw BudzyńskiS. RyżkoSzeregowo-równoległe pobudzanie drgań elektrycznych
1914.09.1965Konrad PiwnickiS. RyżkoRównoczesna modulacja amplitudy i fazy
1822.06.1965Adam PiątkowskiC. PawłowskiAnaliza metod pomiaru skażenia atmosfery substancjami przy użyciu różnych sposobów filtracji powietrza
1722.06.1965Jerzy MajerS. RyżkoBadania synchronizacji klistronu refleksowego
1627.04.1965Witold StraszewiczI. MaleckiPewne kryteria zniekształceń nieliniowych
1513.04.1965Andrzej LizońS. SławińskiAnaliza możliwości wykorzystania radaru dopplerowskiego do wzorcowych pomiarów prędkości statków morskich
142.03.1965Krzysztof HolejkoS. SławińskiWpływ wielotorowości sygnału na pracę dalmierzy mikrofalowyc
1315.12.1964 Zdzisław Pawłowski C. PawłowskiAnaliza zdolności rozdzielczej impulsowych komór jonizujących z siatką w zastosowaniu do spektrometrii cząstek alfa
126.10.1964Adam FiokS. RyżkoAnaliza porównawcza biernych filtrowych metod pomiaru parametrów rezonatorów kwarcowych
1118.06.1964Romuald NowakJ.GroszkowskiEksperymentalne badania drgań dyfuzyjnych
1010.12.1963Jan EbertS. RyżkoBadania własności cewek indukcyjnych w pobliżu rezonansu własnego
919.11.1963Andrzej RakowskiI. MaleckiAnaliza spektralna procesów narastania dźwięku w aerofonicznych, wargowych instrumentach muzycznych
83.10.1961Janusz MajcherS. RyżkoWzmacniacze mocy drgań wielkiej częstotliwości o modulowanej amplitudzie przy jednoczesnym powielaniu częstotliwości
729.11.1960Romuald LitwinS. RyżkoRozchodzenie się fal w mikrofalowych liniach opóźniających o strukturze periodycznej
631.05.1960Roman Wyrzykowski I. MaleckiPole akustyczne prostokąta
531.05.1960Zenon Jagodziński I. MaleckiParametry hydrolokacji morskiej
415.12.1959Roman WajdowiczI. MaleckiPolskie osiągnięcia techniczne z dziedziny utrwalania i odtwarzania dźwięku na tle zarysu historii rozwoju techniki dźwiękowej
38.12.1959Juliusz EkielJ. KellerOdwzorowanie topograficzne potencjałów bioelektrycznych
21958 Jerzy Osiowski S. RyżkoAnaliza przebiegów w obwodzie analogowym wzmacniacza rezonansowego wielkiej częstotliwości klasy C
118.11.1958Stefan HahnS. RyżkoAnaliza narastania drgań w generatorach lampowych samowzbudnych